top of page

ESPAI DE MOVIMENT
TANGRAM

El Tangram és una instal·lació participativa, un espai familiar pensat per a criatures de zero a tres anys, que convida a explorar a través del cos, l’entorn i els materials que el conformen. Totes les propostes compten d’un component lúdic on la implicació es desenvolupa a través del moviment i la relació amb altres aspectes com l'espai obert i l'espai tancat, el dibuix, el rastre, l'equilibri, les textures i els límits. A l’espai Tangram la màgia de l’espontaneïtat i la creativitat són molt presents a partir de la lliure interpretació de totes les propostes.

D'ON PARTIM?

El projecte Tangram neix l’any 2015 a petició de l'Ajuntament de Mataró per cobrir un buit de propostes destinades a la primera infància dins l'Espai Familiar de les Santes.

Ideem una disposició de set peces modulables, cada una de les quals ens ofereix una possibilitat diferent, on aprofitem també els racons que es generen entre elles per a proposar-hi idees. El Tangram permet, doncs, recollir totes les propostes en un únic espai i alhora en permet diferents col·locacions respectant així l'essència del joc japonès, variant la percepció de l’espai on s’ubica, per tant, l’adaptació als recursos arquitectònics de cada localitat/espai.

QUÈ HI PASSA DINS EL TANGRAM?

La instal·lació proposa les diferents figures del tangram construïdes de forma individual i d’una mida considerable; algunes d’elles alçades i amb les propostes al seu interior. Per altra banda, també compta amb racons sensorials a través de materials exposats a l'aire lliure. Aquests espais no són propostes que es trobaren en les diferents peces sinó que omplen els espais que crea la col·locació d’aquestes i completen així la instal·lació. Cada família que entra a l’espai Tangram s’hi mou lliurement. No existeix cap circuit preestablert, tampoc existeix una manera d’implicar-se en la proposta, tot i que cada una de les propostes va acompanyada d’un cartell explicatiu dirigit als adults on es donen idees molt bàsiques per saber de què es tracta. L’espai està pensat i estudiat atenent a la seguretat.

bottom of page