top of page

Objectius

Creativitat i moviment

Eines i recursos per a l'aula de l'educació artística

  • Proporcionar recursos de moviment i creativitat que el docent/professorat pugui reproduir.

  • Activar els sentits, la fantasia i l'imaginari com a eina d'expressió individual i grupal.

 

  • Despertar el gust per moure'ns com a eina d'aprenentatge, d’exploració i creació.

Programa de continguts

- El cos: el seu coneixement, les seves parts, les possibilitats motrius i la lateralitat.

- L'espai: espai propi, espai extern, recorreguts en l'espai, els nivells, les direccions, els desplaçaments, l'orientació, etc.

- El temps: velocitats, mètrica, pulsació, el silenci.

- L'energia: qualitats de moviment i contrastos; la fluïdesa, la tensió, textures, les imatges, etc.

 

- Dansa creativa i híbrida, com a motor o complement d’altres disciplines artístiques


- Creació i composició (expressió, comunicació i relació amb els altres, imaginació, improvisació, la construcció col·laborativa i la cooperació).

Creativitat i moviment

Eines i recursos per a l'aula de l'educació artística

Metodologia

Ens agrada jugar, crear i explorar. Promovem l'expressió, les relacions positives i l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu, tenint en compte la cohesió de grup. Durant el seminari, proporcionarem eines i activitats basades en la dansa creativa, que ens obren la porta a altres disciplines; aprendrem a través de la pròpia experiència fent propostes que ens portaran a vivenciar les activitats d'aprenentatge. Tindrem en compte la diversitat de l'alumnat.


Facilitem recursos que es poden reproduir i adaptar a diverses edats i grups amb l’objectiu de dotar de més recursos al professorat o simplement, despertar-li la curiositat pel moviment, la dansa creativa i les seves possibles aplicacions. En la Dansa creativa, l’alumne és el protagonista del seu propi procés, se li ofereix un espai per experimentar amb el moviment, respectant les característiques psicomotrius de les persones i ensenyant els principis de la dansa d’una forma creativa i diferent. En les nostres sessions tenim en compte la presa de consciència del que fem i treballem, per això creem materials pel professorat i l’alumnat que ajudin a prendre consciència del que estan treballant.

Creativitat i moviment

Eines i recursos per a l'aula de l'educació artística

bottom of page